Buletin informativ: Ordinul nr. 2696 din 2011 privind cazierul fiscal 15-01-2012

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului si continutul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 756 din 27 octombrie 2011, reglementeaza urmatoarele:

Ordinul aproba modelul si continutul formularelor:

    500 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal";
    501 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal";
    502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal";
    503 "Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal";
    504 "Certificat de cazier fiscal" si anexa la certificatul de cazier fiscal;
    505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent";
    506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala";
    507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent";
    508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala".

Cazierul fiscal se organizeaza in format electronic astfel:

-    la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza cazierul fiscal national, care tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei;
-    la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza cazierul fiscal local, care tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora sau sunt inregistrati in evidentele lor fiscale.

Procedura de inscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal este precizata in detaliu in anexa nr. 3 la ordinul anterior mentionat.