Cum se calculeaza valoarea unui tichet de masa 15-01-2012

Ordonanta de Urgenta nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 931 din 29 decembrie 2011.

Redam mai jos motivele emiterii actului legislativ mentionat anterior:

    Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice, de reducere a inflatiei si de atingere a unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.
    Pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv prin limitarea cheltuielilor cu indexarea semestriala a tichetului de masa si a tichetului de cresa.
    tinand cont de faptul ca activitatile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului au aplicabilitate la nivelul intregului teritoriu, iar cadrul normativ actual nu inregistreaza prevederi specifice necesare adoptarii unor programe de dezvoltare si de promovare a turismului, este necesara crearea unui cadru specific pentru adoptarea unor programe multianuale de marketing si promovare turistica, precum si a unor programe multianuale destinate dezvoltarii destinatiilor, formelor si produselor turistice, aprobate la nivel national, pe baza carora se pot stabili ulterior limitele in care se vor derula activitatile proiectelor finantate in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" a Programului operational regional 2007-2013.

Tinand seama de faptul ca neadoptarea unei masuri imediate ar conduce la imposibilitatea raportarii activitatilor derulate in proiectele finantate in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" a Programului operational regional 2007-2013 la activitati specifice aprobate si derulate in conformitate cu legislatia nationala, fapt care ar diminua posibilitatea de a considera cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri comunitare ca fiind eligibile si de a le rambursa beneficiarilor romani, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor postaderare,

    avand in vedere faptul ca neadoptarea programului multianual de marketing si promovare turistica, precum si a programului multianual care prevede dezvoltarea destinatiilor, formelor si produselor turistice ar duce la imposibilitatea continuarii si finalizarii investitiilor in infrastructura turistica deja demarate, referitoare la dezvoltarea domeniului schiabil, la dezvoltarea statiunilor turistice, la indeplinirea obligatiilor referitoare la organizarea competitiei in cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarna 2013,

    intrucat neadoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta ar mentine situatia de fapt ce consta in absenta cadrului legislativ national necesar continuarii si finalizarii investitiilor in domeniul turismului, cadru legislativ la care se poate realiza raportarea in implementarea programelor cu finantare europeana, realizarea temeiului specific necesar adoptarii unor programe de marketing si promovare turistica, precum si a unor programe destinate dezvoltarii destinatiilor, formelor si produselor turistice este imperios necesara.

    Pe baza solicitarilor primite din partea unitatilor administrativ-teritoriale ca urmare a numarului mare de cereri de locuinte pentru inchiriere, s-a considerat oportuna dezvoltarea fondului de locuinte apartinand domeniului public al statului.

Documentul legislativ publicat in Monitorul Oficial nr. 931 poate fi consultat integral AICI.